Vážený pane Výleto,


úvodem mi dovolte, abych se Vám omluvil za opoždění mé odpovědi na Váš e-mail ze dne 18.02.2020. Odpověď jsem připravil na počátku března a to i mimo jiné, na základě žádosti mých kolegů, které bych chtěl tímto také omluvit. Nevěděli, že se k Vám má odpověď nedostala.  Má asistentka, která jej měla odeslat, je již 4 týden v pracovní neschopnosti. Onemocněla druhý den poté, co ode mne dostala podklady k přepsání a odeslání odpovědi na Váš e-mail a v množství dalších úkolů a celkové změně způsobu fungování úřadu v době krize, jsem nepostřehl, že odpověď neodešla. Za tuto chybu se Vám omlouvám. 

Pokud jde o obsah Vašeho e-mailu, mohu se k němu jen obtížně vyjádřit, protože z něj nedokáži, v drtivé většině případů přesně poznat, o jakých projektech a jakých konkrétních podobách projektů mluvíte. 

„Bytovým Parkem Roztyly 1“ a „Roztyly 2“ myslíte pravděpodobně projekty Passer Invest. Pokud jde o tyto projekty, bude jejich podoba dána výsledkem projednávaných žádostí o změnu územního plánu, a toto projednávání zase závisí na výsledku projednávání „Územní studie okolí stanice metra  Roztyly“. Zmíněné projednávání změn územního plánu a územní studie je věcí příslušných orgánů hl. města Prahy.  

Pokud jde projekt 8 bytových domů mezi Globusem (máte asi na mysli hotel Globus) a ul. Ryšavého, není mi známo, že by se takový projekt aktuálně projednával. 

Pokud jde o „Obytnou čtvrť Letokruhy“, tak ani takový projekt, pokud vím, se dnes neprojednává. Pravděpodobně máte na mysli projekty: „Bytový park Roztyly“ investora YIT,  „Zdravotnického zařízení a domova pro osoby se zdravotním postižením“ investora Crescom a „Bytového parku Horní Roztyly“ investora Fact. Projednávání a připomínkování těchto projektů v tuto chvíli probíhá. Za sebe mohu říci, že minimálně se dvěma projekty, v jejich konkrétních podobách, mám problém. Vzhledem k tomu, že nevím, jakou konkrétní podobu těchto projektů máte na mysli Vy, obtížně se k tomu mohu blíže vyjádřit.  

Pokud jde o bytový dům Gregorova, máte pravděpodobně na mysli projekt, který investor nazývá „Bytový dům Ovčárna“. I tento projekt měl několik verzí, ale s ohledem na nejednoznačnost označení nevím, ke kterému se mám vyjádřit. Snad jediná, více méně jednoznačná identifikace je možná, pokud jde o projekt „kotelny Gregorova“, ale i podoba tohoto projektu se vícekrát upravovala. Investorovi byly k tomuto projektu zaslány připomínky a nyní je na něm, jak se s nimi vypořádá. 

Pokud jde o parkoviště Gregorova, nevím, odkud pochází Vaše informace o plánované výstavbě 5 podlažního parkovacího domu. Ale s ohledem na to, že v tomto případě by investorem byla městská část, mohu Vás ujistit, že se žádná taková výstavba se neplánuje.

V souvislosti s obsahem Vašeho dopisu a smyslem dotazu se ale obávám, že si neuvědomujete jednu podstatnou skutečnost. Městská část ve své samosprávné působnosti (tedy, v tomto případě Rada MČ)  není tím, kdo vydává souhlas, na základě kterého je nějaký projekt realizován. Tento souhlas, máte pravděpodobně na mysli souhlas s rozhodnutím o umístění stavby a následně souhlas s vydáním stavebního povolení, vydává stavební úřad městské části Praha 11 a Rada městské části by neměla a ani nesmí, jakýmkoliv způsobem ovlivňovat jeho rozhodnutí. Městská část se ke konkrétním projektům realizovaným na jejím území může vyjádřit z pozice účastníka řízení o umístění stavby. Z této pozice může k projektům podávat připomínky, týkající se podoby projektu, jeho umístění a způsobu realizace. Mají-li mít tyto připomínky ve správním řízení v tomto smyslu naději na úspěch, že k nim stavební úřad přihlédne a zohlední ve svém rozhodnutí, musí být opřeny o argumenty opírající se o předpisy upravující podmínky, za kterých lze v ČR stavět. Vyjádření, že Rada MČ nesouhlasí s realizací toho kterého projektu, bez dalších, ze zmíněných předpisů vycházející argumentace, je vyjádření, ke kterému stavební úřad nebude přihlížet a bez dalšího jej odloží. Takovéto usnesení tedy nedává smysl a k cíli, tedy zabránění realizace toho kterého konkrétního projektu, nepovede.

Nicméně, já samozřejmě nejsem všeznalý a velmi rád si nechám poradit. Za nejúčelnější, jak řešit Váš podnět nebo chcete-li požadavek obsažený ve Vašem e-mailu, považuji způsob, kdy se sejdeme u mne v kanceláři, já Vám ukáži, jaké projekty a v jakých konkrétních podobách se nyní na městské části v samosprávné působnosti projednávají a velmi rád si vyslechnu Vaše připomínky k těmto projektům, a rady a návrhy, jak tyto připomínky v řízení u stavebního úřadu prosadit. Neváhejte mne tedy kontaktovat a dohodnout si schůzku, na které vše probereme. 

Chci Vás ujistit, že Vaše návrhy a rady rád vyslechnu. S ohledem na probíhající krizi kolem koronaviru bych preferoval termín až po ukončení mimořádných opatření Vlády ČR. Pokud byste se však domníval, že zde existuje riziko prodlení, jsem připraven se s Vámi setkat ihned. 


S pozdravem 

 Martin Sedeke

 místostarosta městské části Praha 11 s působností v oblasti územního rozvojePůvodní dopis pana Výlety:

Vážení radní MČ Praha 11.


Jako občan Prahy 11, v této MČ žijící 35 let, posledních 32 let bytem v ulici Hrudičkova nedaleko restaurace Koliba a hotelu Globus, jsem v posledních létech spolupodepsal několik petice proti realizaci a výstavbě projektů:


Bytový park I a II Roztyly v širším prostoru kolem stanice metra Roztyly a 8 bytových domů v prostoru mezi Globusem a ul. Ryšavého (dnes volné louky a ovocný sad), obytné čtvrti Letokruhy v ul. Ryšavého / Komárkova (dnes zničená louka), multifunkčního bytového domu v ul. Augustinova / Gregorova (dnes bývalá kotelna s malými provozovnami) a bytového domu v ul. Gregorova (dnes garážový dům hotelu GLOBUS).


Jako patriot Prahy 11, vážící si Krčského lesa a všech zbytků původní přírody v naší MČ, se zneklidněním sleduji opět zesilující snahy developerů o realizaci uvedených kosmeticky přepracovaných projektů, za vydatné pomoci některých komunálních politiků MČ Prahy 11, kteří se po volbách v roce 2018 dostali k moci.


Jako občan Prahy 11 a petent všech shora zmíněných petic Vás tímto důrazně upozorňuji, že případná realizace a výstavba uvedených projektů na malém území Horních Roztyl doslova zabetonuje zbylé volné prostory, zlikviduje volné zatravněné plochy, zahltí tuto část dalšími tisícovkami nových občanů a jejich osobními vozidly, zhorší kvalitu bydlení a čistotu ovzduší, zatíží kapacity MHD.


Plně podporuji aktivity organizace Zvonečník a občanských spolků z Prahy 4 a 11 (Zelené Roztyly, Ochrana Roztyl), upozorňujících na nesmyslnost realizace takovýchto plánů a stavebních projektů na Velkých Roztylech, které současná radnice Prahy 11, navzdory dlouhodobému nesouhlasu občanů, toleruje a podporuje! Ve svých předvolebních prohlášeních a zveřejněných plánech jste nic z toho nedeklarovali, možná i z toho důvodu jste dostali důvěru voličů.


Žádám Vás proto všechny do jednoho, abyste shora uvedené projekty odmítli jako současné zástavbě Velkých Roztyl škodící a v lokalitě žijícím občanům nevyhovující.


Jako občan MČ Prahy 11 a volič Vás všechny tímto zdvořile žádám a prosím o zpětnou emailovou zprávu / informaci, zda a který ze čtyř zmíněných projektů (včetně Zdravotnického a ubytovacího zařízení – nemocnice a DD při ul. Ryšavého / Hrdličkova, Změny / úpravy územního plánu na veřejném parkovišti v ul. Gregorova pro výstavbu až 5. p. parkovacího domu) podporujete nebo nepodporujete, z jakých konkrétních důvodů.

Děkuji Vám předem za pochopení a rychlé vyřízení mého emailu.
S pozdravem

Mgr. Miroslav Výleta

Další články autora:

Žádné další články