Problémy řešme racionálně

Dlouholetý ředitel základní školy Donovalská, zastupitel a člen komise pro výchovu a vzdělávání. V zastupitelstvu by se chtěl i nadále věnovat podpoře školství a sportu, rozvoji naší městské části a řešení jejích palčivých problémů, například nedostatku parkovacích míst a omezení tranzitní dopravy.

„Praha 11 – dobrá adresa.”

Celý svůj profesní život pracuje ve školství jako učitel a nyní jako ředitel školy. Vždy se aktivně zasazoval o rozvoj Prahy 11. Podporuje školství, sport a tělovýchovu. Opakovaně prosadil návrhy na zvýšení rozpočtu pro základní a mateřské školy – finance na moderní učební pomůcky, sportovní náčiní i realizaci vzdělávacích projektů a zájmových aktivit dětí a mládeže.

 

Preferuje racionální přístup k řešení problémů, zejména parkování, regenerace bytových domů, výstavby sportovišť, zkvalitňování a dostupnosti služeb, bezpečnosti, čistoty, úklidu a pořádku…

Články:

Žádné další články