Věrný Jižnímu Městu

Skoro 30 let pracuje jako kardiochirurg v Nemocnici Na Homolce. Stejně věrný jako svému zaměstnavateli je i městské části Praha 11, kde žije od svého jednoho roku. V komunální politice není žádným nováčkem, v letech 2006-2010 byl členem zastupitelstva Prahy 10, kde se aktivně věnoval zdravotní a sociální problematice.

„Své zkušenosti chci zúročit ve prospěch Prahy 11.”

I přesto, že jako vedoucí kardiochirurg nemá času nazbyt, chce svými zkušenostmi pomoci naší městské části vylepšit dostupnost ambulantní zdravotní péče ve všech odbornostech, včetně pohotovostní služby. Jeho mottem je: „Pokud něco děláš, dělej to pořádně. Jinak to raději nedělej vůbec“

Články:

Žádné další články