V souladu s podepsanou koaliční smlouvou, uzavřenou mezi organizacemi stran ODS, ANO, TOP-Stan a Pirátů, působících v městské části Praha 11, byla na zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 dne 19. 2. 2019 zvolena nová rada.

 

ODS v této radě zastupuje Ing. Martin Sedeke na pozici místostarosty s gescí v oblasti územního rozvoje a MuDr. Petr Křiváček na pozici člena rady. Martin Sedeke na otázku, jak vidí budoucnost Jižního Města, pokud jde o územní rozvoj, a čemu v této oblasti chce věnovat svou pozornost, uvedl:

 

„Jsem přesvědčen, že Jižní Město je živý organismus, který se vyvíjí, a jehož potřeby se v čase mění. Mým cílem bude pomoci řešit územní rozvoj na Jižním Městě komplexně a klást důraz na to, aby se jednotlivé projekty doplňovaly a výsledkem byl rozvoj městské části, který bude uspokojovat nejen aktuální, ale i předpokládatelné budoucí potřeby jeho obyvatel. Jako prioritu vidím otázky související s řešením dopravy, samozřejmě včetně parkování, a struktury bytového fondu. Průběžnou a z minulosti přetrvávající prioritou je revitalizace vnitrobloků a obnova zeleně.”

Další články autora:

Žádné další články