Po letech se blýská na lepší časy

V minulých letech mohli mít obyvatelé Jižního Města pocit, že pokud jde o rozvoj, ustrnula naše městská část na mrtvém bodě. Prakticky zastavená výstavba mimo jiné znamená, že lze na Jižním Městě nalézt řadu míst vhodných k natáčení retro filmů z osmdesátých let minulého století. Stav těchto lokalit je ale ve skutečnosti ještě výrazně horší, než v „osmdesátkách“: do místních objektů a veřejných prostranství se totiž v posledních letech neinvestovalo vůbec nebo jen velmi málo. Zdá se ale, že se začíná blýskat na lepší časy. V minulých měsících nám byly k projednání předloženy návrhy územních studií, řešící přestavbu a revitalizaci dvou takto zanedbaných oblastí, a to těch největších – tedy okolí stanic metra Háje a Opatov.

 

V případě studie, která se zabývá prostředím v blízkosti stanice metra Opatov, je řešeno i rozvojové území ležící u ulice Na Jelenách a území po pravé straně dálnice při výjezdu z Prahy, jehož se týká dostavba komplexu administrativních budov The Park na Chodově. Vedle těchto studií je projednávána i další územní studie, tentokrát zaměřená na Roztyly, kde se v minulosti nacházel Interlov a dnes lze tuto lokalitu označit za brownfield. Všechny studie řeší zmiňovaná území komplexně, velmi ambiciózně, a pokud se podaří sladit představu zpracovatelů těchto studií s představou místních obyvatel (zejména v lokalitě Háje), čeká Jižní Město světlá budoucnost.

 

Revitalizace by měla tato území nejen modernizovat, přestavět a dořešit po urbanistické stránce, ale v důsledku pomoci i s rozvojem služeb, nabídkou nových kvalitních bytů a vytvořením příjemného veřejného prostoru. Vedení městské části se snaží studie vzájemně provázat tak, aby byly v souladu a zároveň se doplňovaly. Cílem je vznik moderních, živých, společenských center Jižního Města, která budou propojena zeleným pochozím koridorem. Koridor by měl procházet i centrem, které již existuje okolo stanice metra Chodov. Regenerace vnitrobloků a dalších veřejných prostranství, která v současné době probíhá, by pak měla opět vést k propojení revitalizovaných lokalit pěšími cestami se zmíněným zeleným koridorem, jakož i s přírodními parky obklopujícími Jižní Město: Hostivařskou přehradou, Milíčovskými rybníky a Kunratickým lesem.

 

Ing. Martin Sedeke
místostarosta MČ Praha 11 pro územní rozvoj

 

Další články autora:

Žádné další články